tin nhắn dịch vụ hàng đầu
Khả năng kiếm tiền của bạn như thế nào
KT (dấu cách) ngày tháng sinh của bạn gửi 6777
Tìm hiểu vận khí của cung hoàng đạo trong tháng
MM (dấu cách) cung hoàng đạo của bạn gửi 677
Người yêu của bạn là người như thế nào
DP (dấu cách) tên người ấy gửi 6777
Đo mức độ ghen của người ấy
GH (dấu cách) ngày sinh (dấu cách) tháng sinh của người ấy Gửi 6777
Bình chọn bài hát trên kênh ITV
HD masobaihat Gửi 6377/ 6677/ 6777
Tiên đoán ý nghĩa tên của bạn
TEN (dấu cách) TÊN CỦA BẠN gửi 6777
Tìm bạn
TB (dấu cách) giới tính (dấu cách) năm sinh của bạn (dấu cách) năm sinh của người ấy Gửi 6777
Bình chọn Miss Teen 2017
CM Số báo danh Gửi 6777
tất cả tin dịch vụ
Bạn cần hỗ trợ