Bác sĩ Châu Thị Kim Điền có chuyên môn khám và chữa bệnh bằng YHCT, đặc biệt là các bệnh lý về hô hấp. Chuyên khám và điều trị:

Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Xét đề nghị của Trưởng phòng nghiệp vụ Y,

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

bac-si-chau-thi-kim-dienHọ và tên: Châu Thị Kim Điền.

Ngày tháng năm sinh: 25/05/1990.

Chứng minh nhân dân số: 321343343.

Ngày cấp: 09/03/2005.

Nơi cấp: Công an Bến Tre.

Quê quán: Ấp Bàu Lò, xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Văn bằng chuyên môn: Y sĩ Y học cổ truyền

Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

                                                                                   Bến Tre, ngày 09 tháng 05 năm 2016.

                                                                                                   GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

                                                                                                        Ngô Văn Tân

Bác sĩ Châu Thị Kim ĐiềnĐơn vị công tác

Đơn vị làm việc: Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Tâm Minh Đường

Địa chỉ: Số 138 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Công việc hiện tại: Khám và chữa bệnh tại Nhà thuốc YHCT Tâm Minh Đường

Chịu trách nhiệm nội dung trên website: https://kenhitv.vn/